Mijn netwerk

Netwerk = toekomst

PiConcepts is zelfstandig, geen onderdeel van een bedrijf of commercieel gebonden. Dit blijft ook zo. ik zie dat als waarborg voor oprecht onafhankelijk advies en dienstverlening. Maar PiConcepts is geen alleenstaande organisatie. De wereld van data driven marketing omvat zoveel specifieke competenties en specialismen, onmogelijk om zelf alle kennis van de verschillende disciplines in huis te hebben. PiConcepts beschikt daarom over een groot netwerk specialisten.

PiConcepts is er van overtuigd dat business 2020 gedomineerd zal worden door netwerkorganisaties.  Ad hoc samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en individuen die ontstaan rond nieuwe thema’s en verdwijnen zodra overbodig gebleken, of geen toegevoegde waarde meer hebben. Het leven is hard, wen er maar aan!

Het netwerk van PiConcepts:

  • Een verzameling specialistische ZZP-ers en kleinere organisaties.
  • Aangesloten bij netwerkbedrijven zoals K2Marketing en The Review Group.
  • Partner van grotere bedrijven die schaalbare oplossingen kunnen leveren, bijvoorbeeld EDM, Oxyma en LinkIt.

Netwerkprojecten vereisen vooraf transparantie en heldere afspraken: wie doet wat, wie neemt verantwoordelijkheid en bewaakt het resultaat. PiConcepts zorgt ervoor dat dit goed geregeld is. Tot het eind.